ƏLİ KƏRİMLİ: Biz demokratiyanı qura bilməmişik, ədaləti qura bilməmişik, ona görə biz sakitləşmirik